Album

Naturfotograf tar bilder
Grupp med människor på Joyride
Grupp maniskor i en båt
Joyride bogserar en pråm
Joyride på båtkärra
Man håller i en lax
Service på ett vindkraftverk
Joyride i skärgården
Man på båt som fiskar
Joyride fraktar byggvaror
Två män som fiskar lax
Man fiskat lax
Båt på land
Grupp människor skålar
Joyride bogserar motorbåt
En man som håller i en lax
Grupp med människor på Joyride håller i en lax
Man håller i en lax